මෛත්‍රී අලුත් පෙරළියකට අතගසයි! ප්‍රබලයින් කැඳවා නායකත්වයත් අතට ගනී (PHOTOS)

මෛත්‍රී අලුත් පෙරළියකට අතගසයි! ප්‍රබලයින් කැඳවා නායකත්වයත් අතට ගනී (PHOTOS)
  • මෛත්‍රීපාල සිරිසේන
  • ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය

    Source From local-news AM
    Author:
    #SriLanka #News #lka