“මේ පාර්ලිමේන්තුව දියවන්නා පාර්ලිමේන්තුවේ ප්‍රතිනිර්මාණයක් නොවිය යුතුයි” – නාමල් තරුණ පාර්ලිමේන්තු අමතමින් කියයි

Source From local-news AM
Author:
#SriLanka #News #lka