මේ ආණ්ඩුව තියෙන කල් උප්පැන්න සහතිකය වෙනස් කරන්නේ නැහැ

මේ ආණ්ඩුව තියෙන කල් උප්පැන්න සහතිකය වෙනස් කරන්නේ නැහැ

මින්පසු උප්පැන්න සහතිකවල ජාතිකත්වය සහ ආගම සඳහන් වන්නේ නැතැයි කියන එක ඇහුවම මමත් පුදුම වුනා යැයි විමල් විරවංශ මහතා සඳහන් කරයි.

ඔය කියන ආකාරයේ උප්පැන්න සහතික මේ ආණ්ඩුව තිබෙන තුරු දෙන්නේ නැති බවද ඔහු පෙන්වා දෙයි.

නිලධාරීන් පරණ සංකල්ප වල ඉගෙන බේගල් ඇද බාන බවද ඔහු සඳහන් කරයි.

ඉදිරියේදී නිකුත් කෙරෙන උප්පැන්න සහතික වල සිදු කෙරෙන වෙනස්වීම් පිළිබඳව රෙජිස්ටාර් ජෙනරාල්  එන් සී විතානගේ මහතා කර තිබෙන ප්‍රකාශයකට පිළිතුරු ලෙස විරවංශ මහතා මෙම අදහස් පළ කරන ලදී.

උප්පැන්න සහතික වල සිදු විය යුතු ප්‍රතිසංස්කරණ පිලිබඳ පැවති යහපාලන රජය විසින් නව යෝජනා මාලාවක් ඉදිරිපත් කර තිබිණි.

සබැඳි පුවත් : උප්පැන්න සහතිකයට මව පියා අදාළ නොවෙයි

Source From local-news AM
Author:
#SriLanka #News #lka