මීළඟ ජනාධිපතිවරණයට පොදු අපේක්ෂකයෙක්! ජවිපෙ – එජාප ඇතුළු පොදු විපක්ෂයේ බලවේගයක්

මීළඟ ජනාධිපතිවරණයට පොදු අපේක්ෂකයෙක්! ජවිපෙ - එජාප ඇතුළු පොදු විපක්ෂයේ බලවේගයක්
  • එජාපය
  • නවීන් දිසානායක

    Source From local-news AM
    Author:
    #SriLanka #News #lka