මීලග ජනාධිපති අපේක්‍ෂකයා දැන් ඇමතිවරයෙක් : ඊළඟ ජනපතිගේ කේන්දර විස්තරේ චන්ද්‍රසිරි බණ්ඩාර හෙළි කරයි (VIDEO)

මීලග ජනාධිපති අපේක්‍ෂකයා දැන් ඇමතිවරයෙක් : ඊළඟ ජනපතිගේ කේන්දර විස්තරේ චන්ද්‍රසිරි බණ්ඩාර හෙළි කරයි (VIDEO)

Source From local-news AM
Author:
#SriLanka #News #lka