මිය ගිය තරුණියට කිසිදු ලිංගික අපරාධයක් වී නැහැ – වෛද්‍ය වාර්තාව පොලීසිය හෙළි කරයි

මිය ගිය තරුණියට කිසිදු ලිංගික අපරාධයක් වී නැහැ - වෛද්‍ය වාර්තාව පොලීසිය හෙළි කරයි

Source From local-news AM
Author:
#SriLanka #News #lka