මාස දෙකකින් රට ගැන තීන්දුවක්! ජනපති නිතර දෙන උපදෙස ගැන හෙළිවෙයි

මාස දෙකකින් රට ගැන තීන්දුවක්! ජනපති නිතර දෙන උපදෙස ගැන හෙළිවෙයි
  • ශවේන්ද්‍ර සිල්වා

    Source From local-news AM
    Author:
    #SriLanka #News #lka