මහනුවර පස් මහල් ගොඩනැගිල්ල ගිලා බැස තිබෙන අයුරු (PHOTOS)

මහනුවර පස් මහල් ගොඩනැගිල්ල ගිලා බැස තිබෙන අයුරු (PHOTOS)

මහනුවර, බුවැලිකඩ ප්‍රදේශයේ පිහිටි පස් මහල් ගොඩනැගිල්ලක් අද අළුයම් කාලයේදී ගිලා බැසිමට ලක්වීමෙන් පසු සිරවී සිටින පුද්ගලයින් සොයා යුධ හමුදාව ඇතුළු සහන කණ්ඩායම් සෝදිසි මෙහෙයුම් සිදුකරමින් සිටියි.

 

 

 

 

 

 

 

 

Source From local-news AM
Author:
#SriLanka #News #lka