“මට වහළවල්වලට නැගලා පළපුරුද්දක් නැහැ – බැහැලා එන්න සාකච්ඡා කරමු” – නාමල්ගෙන් අපුරු සටහනක්

ශ්‍රී ලංකා යොවුන් පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණය යනු මහ මැතිවරණයක මෙන් ඉතාමත් උණුසුම්කාරී පසුබිමක් සහිත මැතිවරණයකි. නමුත් එය යොවුන් පරපුර අතර පමණක් ක්‍රියාත්මක වන නිසා එහි උණුසුම මහ මැතිවරණයක මෙන් පිටතට පෙනෙන්නේ නැත.

චතූප ඉදුජිත් නම් තරුණයෙකු විසින් මෙම යොවුන් පාර්ලිමේන්තුව‌ට අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කය නියෝජනය කරමින් ඉදිරිපත් වීමට කටයුතු කර තිබුණු නමුත් ඔහුට අපේක්ෂක්තවය ලබා ගැනීමේ දී ඇති වූ ගැටලුවක් නිසා ඔහු අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කයේ ජාතික තරුණ සේවා සභා ගොඩනැගිල්ලේ වහලය මතට වී දින හතක් පුරාවට තමන්ට අපේක්ෂකත්වය ලබා නොදීමේ අසාධාරණ ක්‍රියාමාර්ගයට එරෙහිව විරෝධතාවයක් දක්වමින් සිටියි.

තමන්ට සිදු වූ අසාධාරණය ඔප්පු කළ හැකි සාක්ෂි තිබුණද කිසිදු නිසි බලධාරියෙකුගේ අවධානය යොමු වීම නිසා ඔහු විසින් මෙම විරෝධතාවය ආරම්භ කර තිබුණි.

මෙහිදී චතූප ඉදුජිත් තරුණයා විසින් වර්තමාන ආණ්ඩුවේ කැබිනට් මණ්ඩලයේ ක්‍රීඩාව සහ තරුණ කටයුතු බාරව සිටින නාමල් රාජපක්ෂ අමාත්‍යවරයාගෙන් ද ඔහුට සිදු වූ ආසාධරණයට පිළිතුරු අපේක්ෂාවෙන් ෆේස්බුක් සටහනක් ද තබා තිබුණේ අමාත්‍යවරයාගේ සිට අග්‍රාමාත්‍යවරයාගේ දක්වා බලධාරීන්ගේ අවධානය එයට යොමුවෙන තුරු බෙදා හරින ලෙස පවසමිනි.

ඔහුගේ එම ෆේස්බුක් සටහනත් සමඟම ක්‍රීඩා සහ තරුණ කටයුතු අමාත්‍ය නාමල් රාජපක්ෂ අමාත්‍යවරයාගේ ද අවධානය යොමුව තිබුණි.

තරුණ අමාත්‍යවරයෙකු වූ නාමල් රාජපක්ෂ මහතා එම සටහනට අපුරු පිළිතුරක් ලබා දී තිබුණි.

යොවුන් පාර්ලිමේන්තුවේ මන්ත්‍රී ධුරයක් අපේක්ෂාවෙන් මෙලෙස වහලයක් මත නැගී කටයුතු කිරීම තුළින් යොවුන් පාර්ලිමේන්තුවකින් අපේක්ෂා කරනු ලබන අනාගත දේශපාලන සංස්කෘතියට වැරදි ආදර්ශයක් එකතු වන අමාත්‍යවරයා විසින් වහළය මත නැඟී සිටින තරුණයාගේ සටහනට පිළිතුරු සටහනක් එකතු පවසා තිබුණි.

එමෙන්ම ඔහුගේ ප්‍රශ්නවලට ගැටලුවලට ඇහුම්කම් දීම සඳහා මෙන්ම පිළිතුරු ලබා දීම සඳහා තමන්ට ක්‍රීඩා සහ තරුණ කටයුතු අමාත්‍යවරයා ලෙස පළපුරුද්දක් නැති බවත් ඔහුට සාකච්ඡා කිරීමට අවශ්‍ය නම් සාකච්ඡා මේසයකට පැමිණ ඒ පිළිබඳව කතා කළ හැකි බව අමාත්‍යවරයා අවධාරණය කර තිබුණි.

නාමල් රාජපක්ෂ අමාත්‍යවරයා විසින් එම තරුණයාට සිදු වූ අසාධාරණයට සොයා බැලිය හැකිබවත්, වහළය මතට වී විරෝධය දක්වමින් කාලය ගත කරන විට කාලගුණයෙන් ප්‍රවේශම් වන ලෙසද අමාත්‍යවරයා විසින් චතූප ඉදුජිත් තරුණයාට ඔහුගේ සටහන තුළින් හාස්‍යයට ් අවදානයට මෙන් පවසා තිබුණි.  

නාමල් රාජපක්ෂ අමාත්‍යවරයාගේ සටහන

Source From local-news AM
Author:
#SriLanka #News #lka