බිත්තර මිල ගැන සංගම් හා කිකිළියන් අතර ප්‍රශ්නයක්

බිත්තර මිල ගැන සංගම් හා කිකිළියන් අතර ප්‍රශ්නයක්

බිතරයක මිල රුපියල් දෙකකින් අඩු කරන බව බිත්තර සංගම් අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා හමුවේ ප්‍රකාශ කලද වෙළඳ සැල් හිමියන් බිත්තරය මිල අඩු කර තිබෙන්නේ රුපියලකින් පමණි.

බිත්තර සංගම් රුපියල් 18ට සුදු බිත්තර තිබෙන බව අග්‍රාමාත්‍යවරයා ඉදිරියේ ප්‍රකාශ කලද ග්‍රාමීයව පවා සුදු බිත්තරයක් අලෙවි වන්නේ රුපියල් 23ක මිලකටය.

ඒ අනුව වෙළෙදුන් බිත්තරයකින් රුපියලක් අඩු කොට රුපියල් 22ට බිත්තර අලෙවි කරයි.

Source From local-news AM
Author:
#SriLanka #News #lka