බස්නාහිර පළාතේ දුම්රිය ධාවනයේ වෙනසක්

බස්නාහිර පළාතේ දුම්රිය ධාවනයේ වෙනසක්

සෞඛ්‍ය අංශ මගින් ගෙන ඇති තීරණය අනුව දුම්රිය ධාවනය පිළිබඳ එම දෙපාර්තමේන්තුවේ, සාමාන්‍යාධිකාරීවරයා නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබේ. 

ඒ අනුව, අද (11) රාත්‍රී 10.00 සිට ලබන 15 වන දා දක්වා දුම්රියවලට බස්නාහිර පළාත තුළට පැමිණීමට අවසර ලබා දී ඇති අතර බස්නාහිර පළාත් සීමාව තුළින් පිටවීමට අවසර ලබාදී නොමැති බව එම දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කරයි.

එබැවින් ධාවනය වන දුම්රියන් වල ධාවන කටයුතු පහත සඳහන් පරිදි සිදුකරන බව දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව විසින් දුම්රිය මගීන් වෙත දන්වනු ලැබේ.

බෙලිඅත්ත,  මහනුවර, මහව, පුත්තලම, අවිස්සාවේල්ල යන ගමනාරම්භක දුම්රිය ස්ථානවලින් ගමන් ආරම්භ කරනු ලබන හා එම මාර්ගවල ගමන් කරන අනෙක් දුම්රිය 2020.11.12 දින පෙරවරුවේ කොළඹ කොටුව දුම්රිය ස්ථානය වෙත ළඟාවීමට අවසර ඇත.

පස්වරුවේ ගමනාන්ත කරා ගමන්ගන්නා දුම්රියවල ගමන් ගනු ලබන මගීන්ට බස්නාහිර පළාත් සීමාවන්වල පිහිටි අවසන් දුම්රිය ස්ථාන වන අලුත්ගම, අඹේපුස්ස, කොච්චිකඩේ, අවිස්සාවේල්ල දක්වා කොළඹ සිට ගමන් කිරීමට අවකාශ ඇති බව දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කරයි.

එමෙන්ම සෞඛ්‍ය හේතුමත බස්නාහිර පළාත තුළ සිටින මගීන් රැගෙන යනු නොලබන ඊළඟ දුම්රිය නැවතුම්පොළේ සිට ගොඩවන මගීන්ට ගමනාන්ත දක්වා ගමන් කිරීමට හැකියාව ඇත.

ප්‍රාදේශිය වශයෙන් ධාවනය කරනු ලබන සියලුම දුම්රිය කාල සටහන පරිදි ධාවනය කරනු ලබන බව දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව විසින් වැඩිදුරටත් දන්වා සිටී.

Source From local-news AM
Author:
#SriLanka #News #lka