බල මණ්ඩල තීන්දුවට හිස නමයි – විදුර ඇමතිකම භාර ගනී

බල මණ්ඩල තීන්දුවට හිස නමයි - විදුර ඇමතිකම භාර ගනී

ජාතික උරුම ප්‍රාසාංග කලා හා ග්‍රාමීය කලා ශීල්පී ප්‍රවර්ධන කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍ය ධූරය භාර ගන්නා ලෙස හොරණ පොදුජන පෙරමුණ බල මණ්ඩලය විදුර වික්‍රමනායක මහතාට දැනුම් දී තිබේ.

ඒ ඊයේ (16) හොරණ දී පැවැති බල මණ්ඩල රැස්වීමේ දී ගත් තීන්දුවට අනුවය.

අදාළ රාජ්‍ය අමාත්‍ය ධූරය භාර ගැනීමට වික්‍රමනායක මහතා තුළ කැමැත්තක් නොමැති වීම මත එම රාජ්‍ය අමාත්‍ය ධූරය භාරගන්නවාද නැද්ද යන්න තීරණය කිරීමේ බලය වික්‍රමනායක මහතා විසින් හොරණ පො.ජ.පෙ ආසන බල මණ්ඩලයට පවරන ලදී.

කළුතර දිස්ත්‍රික්කයෙන් පළමු තැනට තමාව පත් කළ ජනතාව තමාට කැබිනට් ඇමති ධූරයක් ලැබෙතැයි බලාපොරොත්තු වූ බව වික්‍රමනායක මහතා අවධාරණය කරයි.

Source From local-news AM
Author:
#SriLanka #News #lka