පොලිස් නිලධාරියෙකු රියදුරෙකුට අමානුෂිකව පහර දීමට තරම් මහා පාරේ මොකද වුණේ? හේතුව මෙන්න (VIDEO)

පොලිස් නිලධාරියෙකු රියදුරෙකුට අමානුෂිකව පහර දීමට තරම් මහා පාරේ මොකද වුණේ? හේතුව මෙන්න (VIDEO)
  • පොලිස් පහරදීම්

    Source From local-news AM
    Author:
    #SriLanka #News #lka