පිළිකාකාරකය තවත් ආහාර රැසක – හෙලි කලහොත් සමාගම් කඩා වැටෙයි : ප්‍රමිති ආයතනයේ ප්‍රධානියා කියයි (VIDEO)

පිළිකාකාරකය තවත් ආහාර රැසක - හෙලි කලහොත් සමාගම් කඩා වැටෙයි : ප්‍රමිති ආයතනයේ ප්‍රධානියා කියයි (VIDEO)
  • පිළිකාකාරක පොල්තෙල්

    Source From local-news AM
    Author:
    #SriLanka #News #lka