පිටු 15 කම තියෙන්නේ ජනපතිගේ වත්මන් වැඩ ගැන : කිරිඇල්ලගේ ප්‍රකාශයට දිනේෂ්ගේ විරෝධය

පිටු 15 කම තියෙන්නේ ජනපතිගේ වත්මන් වැඩ ගැන : කිරිඇල්ලගේ ප්‍රකාශයට දිනේෂ්ගේ විරෝධය
  • ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල
  • දිනේෂ් ගුණවර්ධන

    Source From local-news AM
    Author:
    #SriLanka #News #lka