“පැණි හදපු බඹරා ඉන්නෙත් මූණ වහගෙන, මුඛ වාඩම් බැඳගෙන – බඹරගේ පැණි බීපු කථානායකත් නිරෝධායනයේ”

  • සරත් ෆොන්සේකා

    Source From local-news AM
    Author:
    #SriLanka #News #lka