පාස්කු ප්‍රහාරයේ යුක්තිය පතා වෙනුවෙන් කාදිනල් හිමිගෙන් අලුත් වැඩක්

පාස්කු ප්‍රහාරයේ යුක්තිය පතා වෙනුවෙන් කාදිනල් හිමිගෙන් අලුත් වැඩක්
  • පාස්කු ඉරිදා ප්‍රහාරය
  • මැල්කම් කාදිනල් රංජිත් හිමිපාණන්

    Source From local-news AM
    Author:
    #SriLanka #News #lka