පාස්කු කොමිසම කොහෙද යන්නේ මල්ලේ පොල් වැඩක් කරල තියෙන්නේ – රනිල් සිය ස්ථාවරය කියයි

පාස්කු කොමිසම කොහෙද යන්නේ මල්ලේ පොල් වැඩක් කරල තියෙන්නේ - රනිල් සිය ස්ථාවරය කියයි
  • රනිල් වික්‍රමසිංහ

    Source From local-news AM
    Author:
    #SriLanka #News #lka