දෙවැනි රැල්ලක් ඇති වීමේ අවදානමක්

දෙවැනි රැල්ලක් ඇති වීමේ අවදානමක්
රට තුළ දෙවන කොරෝනා රැල්ලක් ඇති වීමේ අවදානම මැඩපැවැත්වීම සඳහා ගතයුතු ක්‍රියාමාර්ග ඇතුළත් තත්ත්ව වාර්තාවක් රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමය ප්‍රසිද්ධ කර තිබේ.
එහි දැක්වෙන්නේ දැනට දෙදහසකට අඩු මට්ටමේ පවතින PCR පරීක්ෂණ ප්‍රමාණය 2500 දක්වා වහා වැඩි කළ යුතු බවයි .
රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමය නිකුත් කළ සම්පූර්ණ වාර්තාව පහතින්,

Source From local-news AM
Author:
#SriLanka #News #lka