තවත් කොරෝනා පැණියක් කරළියට – පැය 72කින් ලෙඩා සුව නොවුනොත් සිය දිවි නසාගන්නා බව වෙද මහතා කියයි

තවත් කොරෝනා පැණියක් කරළියට - පැය 72කින් ලෙඩා සුව නොවුනොත් සිය දිවි නසාගන්නා බව වෙද මහතා කියයි

Source From local-news AM
Author:
#SriLanka #News #lka