ජනාධිපතිවරණයට පොදු අපේක්ෂකයෙකු නෑ – 2025දී බිහිවෙන ආණ්ඩුව ගැන සජිත් කියයි

ජනාධිපතිවරණයට පොදු අපේක්ෂකයෙකු නෑ - 2025දී බිහිවෙන ආණ්ඩුව ගැන සජිත් කියයි
  • සජිත් ප්‍රේමදාස

    Source From local-news AM
    Author:
    #SriLanka #News #lka