ජනපති – ශ්‍රීලනිප සාකච්ඡා ගැන මහ ලේකම් කරුණු කියයි

ජනපති - ශ්‍රීලනිප සාකච්ඡා ගැන මහ ලේකම් කරුණු කියයි
  • ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය
  • ගෝඨාභය රාජපක්ෂ
  • දයාසිරි ජයසේකර

    Source From local-news AM
    Author:
    #SriLanka #News #lka