ජනපති තීන්දුවක් ගනී! පොහොට්ටුවේ මන්ත්‍රීවරුන්ට පොරොන්දුවක්

ජනපති තීන්දුවක් ගනී! පොහොට්ටුවේ මන්ත්‍රීවරුන්ට පොරොන්දුවක්
  • ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ

    Source From local-news AM
    Author:
    #SriLanka #News #lka