ජනපති, අගමැති අනුරාධපුර පුදබිමේ ආගමික වතාවත්වල (PHOTOS)

ජනපති, අගමැති අනුරාධපුර පුදබිමේ ආගමික වතාවත්වල (PHOTOS)
  • ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ
  • මහින්ද රාජපක්ෂ

    Source From local-news AM
    Author:
    #SriLanka #News #lka