“ගොන් ප්‍රශ්න අහන්න එපා” – සජීවී වැඩසටහනේ ප්‍රශ්න ඇසූ ප්‍රේක්ෂකයාට මන්ත්‍රී ඉඳුනිල් බැන වදී

Source From local-news AM
Author:
#SriLanka #News #lka