ගාල්ල ආසනයේ ජය පොහොට්ටුවට

ගාල්ල ආසනයේ ජය පොහොට්ටුවට

ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ ගාල්ල ඡන්ද බල ප්‍රදේශයේ ඡන්ද ප්‍රතිඵලය මේ වන විට නිකුත් කර තිබේ.

SLPP – 27,535

SJB    – 18,706

JJB   –  4,380

UNP  – 3,930

වලංගු ඡන්ද සංඛ්‍යාව – 56,067

ප්‍රතික්ෂේපිත ඡන්ද සංඛ්‍යාව – 2,602

ප්‍රකාශිත ඡන්ද සංඛ්‍යාව – 58,669

ලියාපදිංචි ඡන්ද සංඛ්‍යාව – 80,580

Source From local-news AM
Author:
#SriLanka #News #lka