ගමේ මන්ත්‍රීට ජනතාව කඩේ ගෙනියන වගකීම බාර දෙන්න: මහින්දානන්දගෙන් අලුත් යෝජනාවක්

ගමේ මන්ත්‍රීට ජනතාව කඩේ ගෙනියන වගකීම බාර දෙන්න: මහින්දානන්දගෙන් අලුත් යෝජනාවක්
  • මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ

    Source From local-news AM
    Author:
    #SriLanka #News #lka