කොළඹ වරායේ දෙදෙනෙකුට කොවිඩ්

කොළඹ වරායේ දෙදෙනෙකුට කොවිඩ්

කොළඹ වාරායේ ඩොක්යාඩ් එකෙහි සේවකයන් දෙදෙනෙකුට කොවිඩ් අසාදිත යයි තහවුරු වී ඇත.  එම නිසා කොළඹ වාරායේ ඩොක්යාඩ් කොටසක් මේ වන විට වසා දමා තිබේ.

මේ නිසා කොළඹ වාරායේ ඩොක් යාඩ් එම කොටසට කිසිඳු පුද්ගලයෙකුට ඇතුළුවීම පිටවීම තහනම් කර ඇත.

Source From local-news AM
Author:
#SriLanka #News #lka