කොළඹ ගම්පහ ටියුශන් තහනම්

කොළඹ ගම්පහ ටියුශන් තහනම්

කොළඹ සහ ගම්පහ දිස්ත්‍රික්ක වල ටියුශන් පංති පැවැත්වීම තාවකාලිකව නැවත දැනුම්දෙනතුරු අත් හිටුවා ඇත.

Source From local-news AM
Author:
#SriLanka #News #lka