කොටිකාවත්ත ආදාහනාගාරයේ ගෑස් කාන්දුවක් – 7 දෙනෙකු රෝහලේ

කොටිකාවත්ත ආදාහනාගාරයේ ගෑස් කාන්දුවක් - 7 දෙනෙකු රෝහලේ

කොටිකාවත්ත ආදාහනාගාරයේ ගෑස් කාන්දුවීමකින් පුද්ගලයින් 7 දෙනෙකු තුවාල ලබා රෝහල්ගත කර ඇති බව පොලීසිය පවසයි.

 

Source From local-news AM
Author:
#SriLanka #News #lka