කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ ග්‍රාම නිලධාරී කොට්ඨාශ කිහිපයක් හුදකලා කරයි

කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ ග්‍රාම නිලධාරී කොට්ඨාශ කිහිපයක් හුදකලා කරයි

කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ පහත සඳහන් ග්‍රාම නිලධාරී කොට්ඨාස වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි නැවත දැනුමේ දෙන තුරු හුදකලා ගම්මාන ලෙස නම් කර ඇති බව COVID-19 පැතිරීම වැළැක්වීමේ ජාතික ක්‍රියාන්විත මධ්‍යස්ථානය දන්වා සිටි.

ඒ අනුව අගලවත්ත ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ ගොරක්ගොඩ, බේරගම, දාපිලිගොඩ, කැකුලන්දර උතුර ද, පාලින්ද නුවර ප්‍රදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ බෙල්ලන යන ප්‍රදේශ මෙලෙස හුදකලා ප්‍රදේශ ලෙස නම් කර තිබේ.

Source From local-news AM
Author:
#SriLanka #News #lka