කතානායක පුටුව හරි මැද තිබුණට ඔබ වාඩි වී සිටින්නේ දකුණට බරව

කතානායක පුටුව හරි මැද තිබුණට ඔබ වාඩි වී සිටින්නේ දකුණට බරව

පාර්ලිමේන්තු සභා ගැබේ දකුණු පැත්තේ ආණ්ඩුවත් වම් පැත්තේ විපක්ෂයත් ඒ දෙක හරි මැදින් කතානායක පුටුව තිබුනට කතානායකවරයා වන ඔබ බරව සිටින්නේ දකුණට බරව බව ජාතික ජන බලවේගයේ නායක අනුර කුමාර දිසානායක මහතා කතානායකවරයා අමතා ප්‍රකාශ කරන ලදී.

ඒ අවස්ථාවේදී කතානායකවරයා පුටුවේ හරි මැද වාඩි වීමට උත්සහ ගන්නා ආකාරය ද දක්නට ලැබිණි.

මෙම සිද්ධිය ඇති වුයේ පක්ෂ නායකයින්ගේ අයිතීන් කප්පාදු කිරීමට කතානායකවරයා ගත් තීරණයක් මුල් කොට ගෙන අනුර කුමාර මන්ත්‍රීවරයා අදහස් දැක්වූ අවස්ථාවේදීය.

Source From local-news AM
Author:
#SriLanka #News #lka