“ඔයිට වඩා හොඳ ගලක් මගෙ ලඟ තියෙනවා” – තවත් මැණික් ව්‍යාපාරිකයෙකු හෙළි කරයි

  • මැණික්
  • ජාතික මැණික් හා ස්වර්ණාභරණ අධිකාරිය

    Source From local-news AM
    Author:
    #SriLanka #News #lka