එන්නත ගත්ත අයගේ ලිංගික ශක්තියට වෙන දේ ගැන මහාචාර්යවරයෙකු හෙළි කරයි

එන්නත ගත්ත අයගේ ලිංගික ශක්තියට වෙන දේ ගැන මහාචාර්යවරයෙකු හෙළි කරයි
  • චන්න ජයසුමන
  • කොරෝනා
  • කොවිඩ් 19

    Source From local-news AM
    Author:
    #SriLanka #News #lka