එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව හිමිකම් කොමසාරිස්වරිය, කොටින්ගේ බළල් අතක් – අමාත්‍ය උදය ගම්මන්පිල

එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව හිමිකම් කොමසාරිස්වරිය, කොටින්ගේ බළල් අතක් - අමාත්‍ය උදය ගම්මන්පිල

Source From local-news AM
Author:
#SriLanka #News #lka