“උතුරේ බෞද්ධ නෂ්ටාවශේෂ දහස් ගණනක්..කුරුන්දමලේ නෂ්ටාවශේෂ වලට හානි කරලා” – එල්ලාවල මේධානන්ද හිමිගෙන් හෙළිදරව්වක්

Source From local-news AM
Author:
#SriLanka #News #lka