ඉරාජ් සහ ටෙහානි තරුණ සේවා සභාවේ සභා අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලයට

ඉරාජ් සහ ටෙහානි තරුණ සේවා සභාවේ සභා අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලයට

ජනප්‍රිය ගායක ඉරාජ් වීරරත්න මහතා සහ ජනප්‍රිය ගායිකා ටෙහානි ඉමාරා මෙනවිය ජාතික තරුණ සේවා සභාවේ සභා අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලයේ සාමාජිකයින් ලෙස පත් කර තිබේ.

අද(18) සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි වසර 3ක කාලයක් සඳහා හෝ නැවත දැන්වීමක් කරන තුරු එම පත්වීම් සිදුකර තිබේ.

 

Source From local-news AM
Author:
#SriLanka #News #lka