ආණ්ඩු බලය අල්ලන මෙහෙයුමට මෛත්‍රීගේ සැලසුම එළියට! නව ගමනක් යන්න විශේෂ ප්‍රකාශයක් කරයි

ආණ්ඩු බලය අල්ලන මෙහෙයුමට මෛත්‍රීගේ සැලසුම එළියට! නව ගමනක් යන්න විශේෂ ප්‍රකාශයක් කරයි
  • ශ්‍රීලනිපය
  • මෛත්‍රීපාල සිරිසේන

    Source From local-news AM
    Author:
    #SriLanka #News #lka