ආණ්ඩුවේ ඇමති කෙනෙක් ගැන ජ.වි.පෙන් අමුතු සැලකිල්ලක්

ආණ්ඩුවේ ඇමති කෙනෙක් ගැන ජ.වි.පෙන් අමුතු සැලකිල්ලක්
  • ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ
  • ඩලස් අලහප්පෙරුම

    Source From local-news AM
    Author:
    #SriLanka #News #lka