ආගමන විගමන දෙපාර්තමේන්තුව තාවකාලිකව වසයි

ආගමන විගමන දෙපාර්තමේන්තුව තාවකාලිකව වසයි

මේ වන විට පවතින කොවිඩ් අවදානම් තත්වය හමුවේ වෛයිරසයේ ව්‍යාප්තිය වැළැක්වීමේ පියවරක් ලෙස තවදුරටත් ආගමන හා විගමන දෙපාර්තමේන්තුවේ බත්තරමුල්ල ප්‍රධාන කාර්යාලය හා ප්‍රාදේශීය කාර්යාලය වෙත මහජනතාව පැමිණීම තාවකාලිකව අත්හිටුවා ඇත. මේ සම්බන්ධයෙන් එම දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කරයි.

ආගමන හා විගමන දෙපාර්තමේන්තුව මගින් ලබාගන්නා සේවාවන් සඳහා රාජකාරි වේලාවන් වන පෙරවරු 8.00-පස්වරු 4.30 දක්වා ලබා දෙනුලබන දුරකථන අංක මගින් හෝ ඊමේල් මගින් අදාළ අංශ හා සම්බන්ධ විය හැකියි.

ගමන් බලපත් අංශය – 0707101060/ 0707101070

පුරවැසි අංශය – 0707101030

විදේශ දූත මණ්ඩල අංශය-0115-329233/ 0115-329235

වීසා අංශය-0707101050

තොටුපළ අංශය-0777782505

වීසා අංශය-

[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]

Source From local-news AM
Author:
#SriLanka #News #lka