“අපි දන්නෙත් නැතුව හදන මේ පෙරමුණ මොකක්ද?” සජිත්ගේ පුළුල් පෙරමුණ ගැන මනෝ ගනේෂන් ප්‍රශ්න කරයි

  • සජිත් ප්‍රේමදාස

    Source From local-news AM
    Author:
    #SriLanka #News #lka