ව්‍යාපාරිකයන්ට යහපතක් විය යුතු ක්‍රිබ් (Crib) වාර්තාව

ව්‍යාපාරිකයන්ට යහපතක් විය යුතු ක්‍රිබ් (Crib) වාර්තාව

මූල්‍ය ආයතනයකින් ණයක් ලබා ගැනීමට අවශ්‍ය ව්‍යාපාරිකයකුට පළමු ගැටලුව වන්නේ තමා ණය ක්‍රමානුකූලව ගෙවන ණයකරුවකු හෝ ඇපකරුවකු වන බවට ණය තොරතුරු කාර්යංශයෙන් ලබා ගන්නා ක්‍රීබ් (Crib) වාර්තාවක් මගින් තහවුරු කර ගැනීමයි. නියමිත කාලය තුල ණය ගෙවා නොමැති ණයකරුවකු හෝ ඇපකරුවකු බව ඉන් පෙනී යන්නේ එම වාර්තාව සම්ප්‍රදායානුකූල බැංකුකරුවකු ණය ප්‍රතික්ෂේප කිරීමට ප්‍රමාණවත් සාධකයක් ලෙස යොදා ගැනීම වැළැක්විය නොහැක.

මෙම තත්ත්වය අනුව ණය තොරතුරු වාර්තාව ව්‍යාපාරික අප බියගන්වන්නක් බැවින් ඒ පිළිබඳව අප සමාජයේ ඇත්තේ සෘණ ආකල්පයකි. නීත්‍යානූකූල නොවන සමහර මූල්‍ය ආයතන ද ණය අය කිරීමේ ක්‍රමවේදයක් ලෙස හිඟ ණයකරුගේ නම ක්‍රීබ් වාර්තාවට ඇතුලත් වන බව නිරන්තරව සඳහන් කිරීමෙන් එම ආකල්පය ව්‍යාපාර සමාජය තුළ තවදුරටත් සංවර්ධනය වී ඇත.

ණය ප්‍රතික්ෂේප කිරීමට බැංකු මෙම වාර්තා භාවිතා කිරීම යුක්තිසහගතද?

මුල්‍ය ආයතනයකින් ලබා ගත් ණය, නිසි පරිදි ගෙවූවද නොගෙවූවද, ණයකරු ලබාගත් ණය පිළිබඳ විස්තර ණය තොරතුරු වාර්ථාවේ ඇතුලත් වීම සාමාන්‍ය පරිචය වේ. එහෙත් ක්‍රමානුකූලව ණය නොගෙවන සියලූම ණයකරුවන්ට හා අදාළ ඇපකරුවන්ට අලුතින් ණයක් ප්‍රදානය නොකිරීමට සමහර සාම්ප්‍රදායානුකූල බැංකුකරුවන් අවියක් ලෙස මෙම වාර්තාව නිරන්තරව භාවිතා කරයි. මූල්‍ය ආයතන වලට මෙවන් පරිචයකට අවතීර්ණ වීමට ඉඩලබා දී ඇත්තේ සාධාරණ හේතු මත ණය පැහැරහැර ඇති වටිනා ණයකරුවන් හා ඇපකරුවන් ශ්‍රේණිගත කිරීමක් හෝ අගය පදනම් වූ වටිනාකමක් ලකුණු කිරීමක් තුළින් එම ණයකරුවන් වෙන්ව හඳුනා ගැනීමට වැඩ පිළිවෙලක් මෙතෙක් ණය තොරතුරු කාර්යාංශය සිදු නොකර ඇති බැවිනි.

සෑම හිඟ ණයකරුවෙක්ම හිතාමතා ණය පැහැර හරින්නෙකු නොවේ.

2008 අංක 41 සංශෝධන පනත අනුව ණය තොරතුරු කාර්යාංශය සිදු කළ යුතු කාර්යයන් අතර ණය නිසි පරිදි නොගෙවන ගණුදෙනුකරුවන් ශ්‍රේණිගත කිරීම හෝ එම ණයකරුවන්ගේ වටිනාකම් මත ලකුණු ලබා දීම සිදුකළ යුතු වූවත් මෙතෙක් ප්‍රායෝගිකව බැංකු සමග එකතුව එම කාර්යය සිදු කර නැත. ණය ගෙවීම අතපසු වු සෑම ණයකරුවකුම සිතා මතා ණය පැහැර හැරූ අයකු නොවේ.

සමහර ණයකරුවන් සාධාරන හේතු මත ණය ගෙවිම ප්‍රමාද කොට ඇත. මේ දිනවල අප සියලුදෙනාගේම නම් ණය තොරතුරු කාර්යාංශයේ ණය ගෙවීම අතපසු කළ ණයකරුවන් ලෙස සඳහන්ව ඇත. එමෙන්ම ණයමුදල් ප්‍රතිලේඛණය කොට ණය ගෙවීම සිදුකරන ණයකරුවන් මෙන්ම එම ණය වලට ඇප වූ ණයකරුවන් ද ණය ගැනිමට සුදුසු නොවන්නන් ලෙස ණය තොරතුරු වාර්තාවේන් පෙන්නුම්කරනුයේ ණයකරුගේ නියම තත්ත්වය ඒ තුලින් පැහැදිලි නොවන බැවිනි.

එහෙත් සාධාරණ හේතු මත ණය ගෙවිමට නොහැකි වු ණයකරුවන්ට හා ඇපකරුවන්ට වටිනාකම් මත ලකුණු දීමෙන් ඔවුන් වෙන්ව හඳුනාගත හැක. නිදසුනක් ලෙස එවැනි ණයකරුවන් හා ඇපකරුවන් A,B,C යන වැනි ශ්‍රේණිගත කිරීමකට ලක් කරන්නේනම් ණය තොරතුරු වාර්තාවේ ණය ක්‍රමානුකූලව නොගෙවන්නෙකු ලෙස පෙන්නුම් කරතත් ඔවුන් ලබා ගත් ශ්‍රේණිය මත ව්‍යාපාරකයකුට හෝ ව්‍යවසායකුට අභිමානයෙන් යුතුව තම ණය අයිතිවාසිකම මූල්‍ය ආයතන වලින් අයදුම් කිරීමට හැකියාව ලැබෙනු ඇත. ඒ අනුව ඉහත දැක්වූ ශ්‍රේණියකට අයත් වන ණයකරුවෙකුට හෝ ඇපකරුවෙකුට ණය ප්‍රතික්ෂේප කිරිමට මුල්‍ය ආයතවල කළමනාකරුවන්ට හැකියාවක් නොලැබේ.

එහෙත් වර්තමානයේ සමහර සාම්ප්‍රදායානුකූල බැංකු සහ බැංකු කළමනාකරුවන් මෙම කාර්යාංශයේ ණය වාර්තාව ණය ප්‍රතික්ෂේප කිරිමට හොඳ තුරුම්පුවක් ලෙස භාවිතා කරන අතර සුභවාදී ආකල්පයකින් කටයුතු කරන කළමනාකරුවකුට වූවද එවැනි ණයකරුවකුට හෝ ඇපකරුවකුට ණය ලබා දීමට ඉහළ ශ්‍රේණියේ නිලධාරීන්ගෙන් අනුමැතිය ගත යුතුව ඇත. ඒ තුළින් අනවශ්‍ය ප්‍රමාදයකට ලක්වීමට ව්‍යාපාරික අපට සිදු වේ. විශේෂයෙන් ඉරානය වැනි රටවල බැංකුකරුවන්ට අවශ්‍ය විචක්ෂණශීලී ණය තීරණ ගැනීමට එම රටේ ණය තොරතුරු කාර්යාංශය ලබා දෙන යටිතල පහසුකම් ක්‍රමවේදය අපටද ආදර්ශයක් ලෙස උපයෝගී කරගත හැක.

ණයකරුවන් සඳහා වටිනාකම් මත ලකුණු කිරීමත් පිළිබඳව මෙම වසරේ මුල් භාගයේදී ණය තොරතුරු කාර්යාංශය සිතා බලා ඇතත් ප්‍රායෝගිකව ආදාල මුල්‍ය ආයතන සමඟ එකතුව එම කටයුත්ත මෙතෙක් සිදු නොකිරීම, ව්‍යාපාරික අප කනස්සලු තත්ත්වයකට පත්කරවන්නකි.

ක්‍රිබ් වාර්තාව ණය පොලි අඩු කිරීමක් සඳහා සලකා බැලිය හැක.

විශේෂයෙන් ණයකරුවන්ගේ බැරතරාතිරම මත ලකුණු කිරීමේ ක්‍රමයට නිසි පරිදි ක්‍රියාත්මක වූවහොත් ණයමුදල් ක්‍රමානුකූලව ගෙවන ශක්තිමත් බැරතරාතිරමක් ඇති ව්‍යාපාරිකයින්ට අලුතින් ණය මුදලක් සළකාබැලීමේදී පොලිය අඩුකිරීමේ බැංකු පරිචයක් නිර්මාණය වූවහොත් ක්‍රීබ් වාර්තාව ව්‍යාපාරික අපට ප්‍රයෝජනවත් ලියවිල්ලක් වනු ඇත. ඇමරිකාව වැනි බැංකු සහ මූල්‍ය ක්ෂේත්‍රයේ මෙම ක්‍රමවේදය බහුලව භාවිතා කරයි. ණය පැහැරහරින්නන්ට පොලී සහනය මත එකවර පියවීම. ණය ප්‍රතිලේඛණය කිරීම වැනි විවිධ පහසුකම් සපයනු ලබතත් ණය සාර්ථකව ගෙවා නිමකරන්නන්ට මෙවැනි ක්‍රමවේදයක් ආරම්භ කිරීම ණය සාර්ථකව ගෙවීමට ණයකරුවන් පෙළඹවීමක් වනු ඇත.

තමාගේ ණය තොරතුරු වාර්තාව තමාටම ලබා ගැනීමේ පහසුකම රට පුරා ව්‍යාප්ත කළ යුතුය.

ණය තොරතුරු කාර්යාංශය මගින් තමාගේ බැරතරාතිරම දක්වන “අයි” වාර්තාවක් සෘජුව තමාගේම පරිඝණකය ඔස්සේ ලබා ගැනීමට ලියාපදිංචි වීම සඳහා කොළඹ පිහිටි ඔවුන්ගේ ප්‍රධාන කාර්යාලයට යෑමට සිදුව ඇත. ව්‍යාපාරිකයන් කොළඹට ගෙන්වා ගෙන ලියාපදිංචි සිදු කිරීමේ ක්‍රියා පිළිවෙල ප්‍රායෝගික නොවේ. ණයකරුවෙකු මූල්‍ය ආයතනයකින් ණය ලබා ගන්නා අවස්ථාවේදී ඔහුගේ අනන්‍යතාවය තහවුරු කර ගන්නා බැවින් අදාළ ලියවිලි Online මාර්ගයෙන් බැංකු හරහා කොළඹ පිහිටි ණය තොරතුරු කාර්යාංශයට ගෙන්වා ගත හැක. ගිණුම ක්‍රියාත්මක කිරීමේ මුරපදය රහසිගතව ගණුදෙනුකරුට සෘජුව යැවීම කාර්යාංශයට පහසුවෙන් කළ හැකි කටයුත්තකි. මෙම ක්‍රමවේදය තුළින් තමාගේ මුරපදය යොදා ෂ වාර්තාව ලබා ගැනීමට ගනුදෙනුකරුවනට පහසුකම් සැලසීමෙන් බැංකු කටයුතු වලට පමණක් නොව වෙනත් ව්‍යාපාරික ගනුදෙනු සඳහා ද මෙම බැරතාරාතිරම දක්වන වාර්තාව ගනුදෙනුකරුවන්ට උපයෝගී කර ගැනීමට හැකියාව ලැබෙනු ඇත. මේ අනුව මෙම “අයි” වාර්තාව (I Report) ව්‍යාපාරික ලෝකය තුළ භාවිතා කිරීමට ව්‍යාපාරිකයින් පෙළඹවිම ද තොරතුරු කාර්යාංශයේ වගකීමකි. දැනට පවත්නා තත්ත්වය මත බැංකුව මාර්ගයෙන් “අයි” වාර්තාවක් ගණුදෙනුකරුට ලබාගත හැකි වූවද එය යාවත්කාලීන නොවන නිසා ගෙවා ඇති ණය සඳහා ද තහවුරු කිරීමේ ලිපි වෙනත් බැංකු හා මූල්‍ය ආයතන වලින් ගෙනෙන ලෙස බැංකු විසින් බලකිරීමද ව්‍යාපාරික අපව දැඩි අපහසුතාවයකට පත් කරවන්නකි.

1980 දශකයේ ශ්‍රී ලංකාවේ ඇති වූ මූල්‍ය අර්බුධයට පිළියමක් ලෙස පිහිට වූ ණය තොරතුරු කාර්යාංශය දකුණු ආසියාවේ පිහිට වූ පළමු තොරතුරු කාර්යාංශයයි. එම ආයතනය දිගු ගමනක් සාර්ථකව නිමකර ඇති බව පෙනෙතත් ව්‍යාපාරික අපටද යහපත් වන අයුරු වෙනසක් පිළිබඳව සිතා බැලීමේ කාලය එළඹ ඇත. එමෙන්ම ලෝකයේ බොහෝ රටවල ණය තොරතුරු කාර්යාංශයන් එම රටේ පාරිභෝගිකයන්ගේ හැසිරීමට අදාළ තොරතුරු මෙන්ම, මූල්‍ය කාර්ය සාධනය වර්ධනයට අවශ්‍ය වැදගත් තොරතුරු ද සැපයීම වැනි කාර්යයන් තුළින් ආර්ථිකයට සක්‍රීයව දායකවී ඇති බවද අවසාන වශයෙන් පෙන්වා දෙමු.

Source FromBusiness AM
Author:
#SriLanka #News #lka