බන්ධනාගාර රැදවියන්ට සිය නිවෙස්වලට කතා කිරීමට නොමිලේ දුරකතන පහසුකම් අද සිට

බන්ධනාගාර රැදවියන්ට සිය නිවෙස්වලට කතා කිරීමට නොමිලේ දුරකතන පහසුකම් අද සිට

ලංකාවේ දැනට පවතින කොවිඩ් 19 තත්වය හේතුවෙන් බන්ධනාගාරගත රැදවියන් හමුවීමට ඔවුන්ගේ පවුල්වල ඥාතීන්ට අවස්ථාව...

20ට ලෙඩ දාන්නේ “ව” අකුරෙන් නම පටන් ගන්න කට්ටියලු

20 වෙනි ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධන පනත් කෙටුම්පතට එරෙහිව ආණ්ඩුව පාර්ශ්වයෙන් විරෝධය එල්ල කරන ඇමතිවරුන්ගේ...