කිසිදිනක මුදල් ඇමති කෙනෙකු නොකළ වැඩක් රවී කරයි (VIDEO)

මෙරට දේශිය ආදායම් දෙපාර්තුමේන්තු ඉතිහාසයේ ප්‍රථම වරට මුදල් අමාත්‍යවරයෙක් එහි නිරීක්ෂණ චාරිකාවක යෙදීමේ අවස්ථාව අද...

ලන්ඩන් කොටස් වෙළදපොළ තාක්ෂණික මධ්‍යස්ථානය ලංකාවට

ලන්ඩන් කොටස් වෙළදපොළෙහි තාක්ෂණික මධ්‍යස්ථානය ශ්‍රී ලංකාවේදී විවෘත කළ බව අග්‍රාමාත්‍ය මාධ්‍ය ඒකකය සඳහන්...