සජබ ජේෂ්ඨයෙක් වන තලතා අතුකෝරලත් සජිත්ට … සජබ මන්ත්‍රීන් 15ක් සමඟ ලගදීම එළියට…(වීඩියෝ)

සජබ ජේෂ්ඨයෙක් වන තලතා අතුකෝරලත් සජිත්ට … සජබ මන්ත්‍රීන් 15ක් සමඟ ලගදීම එළියට…(වීඩියෝ)

සමගි ජන බලවේගයේ ප්‍රබල මන්ත්‍රීවරියක් වන තලතා අතුකෝරල මහත්මිය එම පක්ෂයේ දේශපාලන කටයුතු පිලිබදව...