පුතාව සනීප කරගන්න කිහිප වතාවක්ම ඇමති චම්පිකගෙන් උදව් ඉල්ලුවා, නමුත් කිසිදු උපකාරයක් කළේ නැහැ – සංදීප්ගේ පියා අධිකරණයට කියයි

රාජගිරියේ රිය අනතුරකින් තරුණයෙකුට බරපතළ තුවාල සිදුකිරීම සහ ඒ සම්බන්ධයෙන් බොරු සාක්ෂි ගෙතීම පිළිබඳව...