කුඩා ව්‍යාපාරවලට සහාය දීමට හා ශ්‍රී ලාංකික කාන්තාවන් සවිබලගැන්වීමට එක්සත් ජනපදයෙන් ඩොලර් මිලියන 40 ක්

කුඩා ව්‍යාපාරවලට සහාය දීමට හා ශ්‍රී ලාංකික කාන්තාවන් සවිබලගැන්වීමට එක්සත් ජනපදයෙන් ඩොලර් මිලියන 40 ක්

කුඩා හා මධ්‍යම පරිමාණ ව්‍යාපාරවලට (SME) රුකුල්දීම පිණිස සහ කාන්තා ව්‍යවසායිකාවන් වෙත සහාය ලබාදීම...
විස්සයි විස්ස පිතිකරු ශ්‍රේණිගත කිරීම්වල කුසල් පෙරේරා ස්ථාන 10ක් ඉදිරියට

විස්සයි විස්ස පිතිකරු ශ්‍රේණිගත කිරීම්වල කුසල් පෙරේරා ස්ථාන 10ක් ඉදිරියට

දකුණු අප්‍රිකානු සංචාරයේදී දැක්වූ දක්ෂතා හේතුවෙන් පන්දුවාර 20යි 20 ශ්‍රේණිගත කිරීම්වල ස්ථාන 10ක් ඉදිරියට...