‘පකිස්ථානයට ලැජ්ජාසහගත දිනයක්’- ශ්‍රී ලාංකිකයාව අමානුෂික ලෙස ඝාතනය කිරීම පිළිබඳව ඉම්රාන් ඛාන් පණිවිඩයක් නිකුත් කරයි

පාකිස්තානයේ සියල්කොට් නගරයේ දී ශ්‍රී ලාංකිකයෙකුට අමානුෂික ලෙස පහර දී පුළුස්සා දැමීමේ සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන්...