පාර්ලිමේන්තු පිවිසුම් මාර්ගය වසා දැමේ – විරෝධතාකරුවන්ට කදුළු ගෑස් ප්‍රහාර

පාර්ලිමේන්තු පිවිසුම් මාර්ගය වසා දැමේ – විරෝධතාකරුවන්ට කදුළු ගෑස් ප්‍රහාර

පාර්ලිමේන්තුවට පිවිසෙන මාර්ග දෙකක් හදිසියේ වසා දැමීමට පොලීසිය පියවර ගෙන තිබේ. ඒ, බත්තරමුල්ල –...

සෙලින්කෝ ලයිෆ් සිය ‘ෆැමිලි සවාරි’ ජයග‍්‍රාහකයින්ට මුදල් ත්‍යාග ලබාදීම අරඹයි

සෙලින්කෝ ලයිෆ් සමාගම සිය ‘ෆැමිලි සවාරි’ වැඩසටහන යටතේ ලබාදෙන ත්‍යාග වලින් ජයග‍්‍රාහකයින්ට ලබාදෙන ප‍්‍රතිලාභය...