යාපනය සිසු මරණ: වෙඩි වැදීම අනතුරක් වුනේ කොහොමද? – විනිසුරු රහස් පොලිසියට දෙහි කපයි.

පසුගිය ඔක්තෝබර් මාසයේ යාපනය විශ්ව විද්‍යාලයේ සිසුන් දෙදෙනෙකු මියයාමට හේතුව රිය අනතුරක් බව පොලිස්...