ගාලු පිටිය ඉවත් කරන්නේ නැත්නම් ගාල්ලට තවත් පිටියක් ඇයි – මහේල

දැනට පවතින ගාලු පිටිය ඉවත් නොකරන්නේ නම් ගාල්ලට තවත් ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයක් අවශ්‍ය මන්දැය...

“රාජපක්‍ෂ ආණ්ඩුව පාතාලය රැක්කා.. අපි පාතාලය මඩිනවා..”-පා.ච.(වීඩියෝ සහිතයි)

ශ‍්‍රී ලංකාවේ වැඩිම අපරාධ ප‍්‍රමාණයක් සිදුව ඇත්තේ රාජපක්‍ෂ යුගයේ 2013 වසරේදී බව ඇමති චම්පික...