අප විඳි වේදනාවෙන් අන් දෙමාපියන් මුදවන්නට උපරිමයෙන් කැපවෙනවා – කරු ජයසූරිය #SriLanka #LKA

පිළිකා රෝගය වැළඳුන රෝගියෙකුට ප්‍රතිකාර තරමටම ජීවිතය පිළිබඳ බලාපොරොත්තු රැඳවීම සහ ආත්ම ශක්තියකින් යුතුව...

සයිටම් ගැන වෛද්‍ය පීඨාධිපතිවරුන් එකඟතාවයකට එයි – තීරණ මෙන්න

මාලබේ සයිටම් පෞද්ගලික වෛද්‍ය විද්‍යාලයට සිසුන් ගැනීම මාස හයකට අත්හිටුවන්නැයි එම පාලනාධිකාරියට යෝජනා කිරීමට...

යහපාලන ආණ්ඩුව මූලික මිනිස් අයිතිවාසිකමක් උල්ලංඝණයකට සැරසෙයි?

මහජනතාවගේ විරෝධතා දැක්වීමේ නිදහස අවහිර කරමින් යහපාලන ආණ්ඩුව මුලීක මිනිස් අයිතිවාසිකමක් අහුරා දැමීමට නව...